Chi tiết các chức năng

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG

YÊU CẦU HỆ THỐNG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1.    ĐĂNG NHẬP

2.    TÙY CHỌN CHUNG

2.1.     LÃI SUẤT

2.2.     HIỂN THỊ NGÔN NGỮ

2.3.     Nhân viên

2.4.     SẢN PHẨM

2.5.     NHẬP HÀNG

2.6.     XUẤT HÀNG

2.7.     Bán hàng

2.8.     KHO BẠC

2.9.     LỊCH SỬ

2.10.       THÔNG TIN CỬA HÀNG

3.    NHÂN VIÊN

3.1.     QUYỀN TRUY NHẬP

3.1.1.      THÊM MỚI

3.1.2.      SỬA QUYỀn TRUY NHẬP

3.1.3.      XÓA QUYỀN TRUY NHẬP

3.2.     ĐỔI MẬT KHẨU.

3.3.     Nhân viên.

3.3.1.      THÊM MỚI NHÂN VIÊN

3.3.2.      SỬA THÔNG TIN NHÂN VIÊN

3.3.3.      Xóa nhân viên

4.    Khách hàng – MÔI GIỚI

4.1.     khách hàng

4.1.1.      THÊM MỚI KHÁCH HÀNG

4.1.2.      SỬA THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

4.1.3.      Xóa Khách hàng.

4.2.     MÔI GIỚI

4.2.1.      THÊM MỚI MÔI GIỚI

4.2.2.      SỬA MÔI GIỚI

5.    SẢN PHẨM

5.1.     THÊM MỚI SẢN PHẨM

5.2.     SỬA SẢN PHẨM

5.3.     XÓA SẢN PHẨM

6.    Kho Hàng

6.1.     NHẬP KHO

6.1.1.      XEM DANH SÁCH NHẬP KHO

6.1.2.      NHẬP HÀNG

6.2.     XUẤT KHO.

6.2.1.      XEM DANH SÁCH XUẤT KHO TRẢ LẠI hàng

6.2.2.      XUẤT KHO TRẢ LẠI HÀNG NGƯỜI BÁN

6.3.     NGUỒN NHẬP

6.3.1.      THÊm MỚi NGUỒN NHẬP

6.3.2.      SỬA NỘI DUNG NGUỒN NHẬP

6.3.3.      XÓA NGUỒN NHẬP

7.    Bán hàng

7.1.     BÁN HÀNG

7.1.1.      Xem danh sách bán hàng

7.1.2.      LẬP PHIẾu BÁN HÀNG

7.2.     KHUYẾN MẠI

7.2.1.      THÊM KHUYẾN MẠI

7.2.2.      XEM VÀ SỬA KHUYẾN MẠI

7.3.     MÔI GIỚI – CHIẾT KHẤU

7.3.1.      PHÁT SINH MÔI GIỚI BÁN HÀNG

7.3.2.      THANH TOÁN CHO MÔI GIỚI

7.4.     CÔNG NỢ

7.4.1.      PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

7.4.2.      PHẢI THU TỪ VIỆC TRẢ LẠI HÀNG

7.4.3.      PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP.

8.    Báo cáo.

8.1.     BÁO CÁO LÃI SUẤT BÁN HÀNG

8.2.     bÁO CÁO SẢN PHẨM BÁN CHẠY

8.3.     bÁO CÁO SẢN PHẨM SẮP HẾT HÀNG

8.4.     BÁO CÁO TỔNG HỢP (bÁO CÁO NHẬP – XUẤT HÀNG TỒN)

9.    PHÍM TẮT.

10.      LIÊN HỆ

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

QLBH là một phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ cho các đơn vị thương mại. Đặc biệt hữu ích đối với các đơn vị bán lẻ. QLBH cho phép người sử dụng có thể thực hiện một số tính năng sau đây:

YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.      Server: Là nơi cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL 2005 Express Edition. Cấu hình của server phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a.      CPU: Pentum Intel IV, tốc độ tối thiểu 2,0 GHz.

b.      Dung lượng ổ cứng (HDD): tối thiểu là 1GB

c.      RAM: bộ nhớ tối thiểu 512 MB

d.      Hỗ trợ một trong các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003 Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2Windows 7 32 bits.

e.      Network Interface Card.

2.      Client: Cấu hình máy cài đặt hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

a.      CPU: Pentum Intel IV, tốc độ tối thiểu 2,4 GHz.

b.      Dung lượng ổ cứng (HDD): tối thiểu là 500MB

c.      RAM: Bộ nhớ tối thiểu là 512 MB

d.      Hệ điều hành: Windows XP Service Pack 2Windows 7 32 bits.

e.      Độ phân giải màn hình tối thiểu: 1024×768. Độ phân giải nên dùng      1600×900

f.       Network Interface Card.

 

Chú ý: nếu cửa hang chỉ có 1 máy tính, có thể cài đặt client và server trên cùng một máy.

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 

Giải nén chương trình

Chạy file setup trong thư mục vừa giải nén.

 

Các chức năng chính

1.   ĐĂNG NHẬP

Sau khi cài đặt phần mềm bạn có thể chạy QLBH bằng cách sau đây:

Bước 1: Click đúp chuột vào biểu tượng QLBH trên màn hình Desktop

Bước 2: Nhập mật khẩu đăng nhập phần mềm. Mật khẩu mặc định ban đầu của QLBH là admin

 

 

Chú ý: Phần mềm được cài đặt ở mỗi đơn vị cho phép nhiều người sử dụng. Với mỗi người sử dụng tại đơn vị được đăng nhập bằng một Tên đăng nhập và Mật khẩu riêng và có thể sử dụng từng chức năng nhất định do Admin phân quyền. Sau khi sử dụng người sử dụng có thể thay đổi mật khẩu .

Để thêm mới Người Dùng, bạn vào mục Tạo Mới Nhân Viên

Sau khi đăng nhập thành công,  màn hình xuất hiện, tùy vào quyền truy nhập hệ thống mà giao diện màn hình có thể khác nhau:

 

2.   TÙY CHỌN CHUNG

Bước1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm bấm chuột trái vào nút Tùy chọn(F8)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Tùy chọn.  

Để hệ thống có đủ thông tin để hoạt động, bạn cần thiết lập các thông tin hệ thống trước khi sử dụng phần mềm, các thông tin hệ thống bao gồm:

Tùy chọn chung.

2.1.                    LÃI SUẤT

Click vào dấu + ngoài cùng bên trái của dòng 01. Lãi suất -> Màn hình xuất hiện dòng Hoa hồng mỗi giới.

Để sửa phần trăm hoa hồng môi giới theo thực tế tại đơn vị Click vào dòng hoa hồng môi giới -> Click vào cột số % -> xóa và sửa lại cho đúng.

Hoa hồng môi giới được tính theo phần trăm lãi thực tế của từng sản phẩm.

Ví dụ: Hoa hồng cho môi giới là 50% và cửa hang bán được 10 sản phẩm. Tổng tiền lãi của việc bán 10 sản phẩm là 500USD

=> số tiền phải thanh toán cho môi giới = 50% của 500USD = 250USD

2.2.                    HIỂN THỊ NGÔN NGỮ

Phần mềm sử dụng ngôn ngữ là Tiếng Việt.

2.3.                    Nhân viên

Tự động điền mã nhân viên: Click vào dòng Tự động điền mã nhân viên -> Click True. Ngược lại, nếu không muốn phần mềm tự động điền mã nhân viên bạn Click Fasle.

Chú ý: Nếu người sử dụng chọn Fasle nghĩa là không cho phép tự động điền mã nhân viên thì không cần cài đặt mã nhân viên mặc định nữa. Thay vào đó khi thêm mới nhân viên người sử dụng sẽ phải nhập bằng tay mã nhân viên cho từng người.

-Mã nhân viên mặc định: Có thể thay đổi Click Mã nhân viên mặc định ->Click  NV- và sửa lại.

2.4.                    SẢN PHẨM

Cho phép để trống mã sản phẩm:  Click vào dòng Cho phép để trống mã sản phẩm-> Click True, nếu không cho phép để trống mã sản phẩm ->Click False.

Chú ý: Nếu chọn  Fasle (nghĩa là không cho phép bỏ trống mã sản phẩm) mà thêm mới sản phẩm bỏ trống mã sản phẩm thì khi Lưu phần mềm sẽ cảnh báo “BẠN PHẢI NHẬP MÃ SẢN PHẨM”..Ngược lại khi người sử dụng chọn True (nghĩa là cho phép bỏ trống mã sản phẩm) mà bỏ trống mã sản phẩm khi thêm mới sản phẩm thì phần mềm sẽ không có cảnh báo trên nữa.

Tự động điền mã sản phẩm : Click vào dòng Tự động điền mã sản phẩm -> Click True, nếu không cho điền mã sản phẩm tự động -> Click False.

Chú ý: Nếu chọn Fasle nghĩa là không cho phép phần mềm tự điền mã sản phẩm thì người sử dụng không cần cài đặt mã sản phẩm mặc định nữa. Khi ấy người sử dụng sẽ phải nhập bằng tay mã sản phẩm nếu không cho phép bỏ trống mã sản phẩm.

Mã sản phẩm mặc định: có thể thay Click vào Mã sản phẩm mặc định -> Click vào SP- và sửa lại.

2.5.                    NHẬP HÀNG

Cho phép để trống mã phiếu nhập: Click vào dòng cho phép để trống mã phiếu nhập -> Click True, nếu không cho phép -> Click Fasle.

Chú ý: Nếu chọn Fasle (không cho phép bỏ trống mã phiếu nhập) mà trong quá trình thêm mới phiếu nhập để trống mã phiếu nhập thì khi Lưu phần mềm sẽ xuất hiện cảnh báo. Ngược lại nếu chọn True (cho phép bỏ trống mã phiếu nhập thì phần mềm sẽ không xuất hiện cảnh báo nữa.

Tự động tạo mã phiếu nhập hàng: click vào dòng Tự động tạo mã phiếu nhập hàng -> Bấm chuột trái vào nút True, nếu không cho phép -> Bấm chuột trái vào nút Fasle.

Chú ý: Nếu chọn Fasle (không cho phép tự động tạo mã phiếu nhập) thì không cần cài đặt Mã số tự động mà người sử dụng sẽ phải điền bằng tay mã phiếu nhập nếu không cho phép bỏ trống mã phiếu nhập.

Mã số tự động có thể thay đổi bằng cách Click vào Mã số tự động -> Click NH- và sửa lại.

2.6.                    XUẤT HÀNG

Cho phép để trống mã phiếu xuất: Click vào dòng cho phép để trống mã phiếu xuất -> Click True. Nếu không cho phép bỏ trống mã phiếu xuất Click Fasle.

Chú ý: Nếu chọn Fasle (không cho phép để trống mã phiếu xuất và khi xuất hàng bỏ trống mã phiếu xuất thì khi Lưu phần mềm sẽ xuất hiện cảnh báo. Ngược lại nếu chọn True (cho phép bỏ trống mã phiếu xuất thì phần mềm sẽ không xuất hiện cảnh báo nữa.

Tự động điền mã xuất hàng: Click Tự động điền mã xuất hàng -> Click True. Nếu không cho phép Click Fasle.

Chú ý: Nếu chọn Fasle (không cho phép tự động điền mã phiếu xuất) thì người sử dụng không cần cài đặt mã xuất hàng tự động và sẽ phải nhập bằng tay mã phiếu xuất nếu không cho phép bỏ trống mã phiếu xuất.

Mã xuất hàng tự động: có thể thay đổi bằng cách Click Mã xuất hàng tự động -> Click XH- và sửa lại.

2.7.                    Bán hàng

Cho phép để trống mã phiếu bán: Click Cho phép để trống mã phiếu bán -> Click True. Nếu không cho phép bỏ trống Click Fasle.

Chú ý: Nếu chọn Fasle (không cho phép bỏ trống mã phiếu bán) mà khi thêm mới phiếu bán bỏ trống mã phiếu bán thì khi Lưu phần mềm sẽ xuất hiện cảnh báo. Ngược lại nếu chọn True (cho phép bỏ trống mã phiếu bán thì phần mềm sẽ không xuất hiện cảnh báo nữa.

Tự động điền mã: Click Tự động điền mã -> Click True. Nếu không cho phép tự động điền mã -> Click Fasle.

Chú ý: Nếu chọn Fasle (không cho phép tự động điền mã) thì người sử dụng không cần cài đặt Mã bán hàng mặc định nhưng phải nhập bằng tay mã bán hàng nếu không cho phép bỏ trống mã phiếu bán.

Mã bán hàng mặc định: Có thể thay đổi Click vào mã bán hàng mặc định -> Click BH- và sửa lại.

2.8.                    KHO BẠC

Mã thu tiền tự động: có thể thay đổi Click vào Mã thu tiền tự động -> Click TT- và sửa lại.

Mã chi tiền tự động. có thể thay đổi Click vào Mã chi tiền tự động -> Click CT- và sửa lại.

 

2.9.                    LỊCH SỬ

Thời gian chốt sổ kho bạc (ngày): Thời gian chốt sổ kho bạc được tính theo ngày. Có thể cài đặt thời gian chốt sổ theo thực tế đơn vị như sau: Click Thời gian chốt sổ kho bạc (ngày) -> Click 1 và sửa lại.

Thời gian chốt sổ kho hàng (tháng) Thời gian chốt sổ kho hàng được tính theo tháng. Có thể cài đặt thời gian chốt sổ theo thực tế đơn vị như sau: Click Thời gian chốt sổ kho hàng (tháng) -> Click 1 và sửa lại.

2.10.               THÔNG TIN CỬA HÀNG

Gõ tên, địa chỉ, số điện thoại của cửa hàng ở cột bên phải của các dòng tương ứng.

 

3.   NHÂN VIÊN

3.1.                    QUYỀN TRUY NHẬP

Admin là người có quyền tạo thêm mới, sửa, xóa quyền truy nhập. Các bước Thêm mới, Sửa, Xóa Quyền Truy nhập như sau:

 

3.1.1.                        THÊM MỚI

Bước 1: Trên màn hình bắt đầu Bấm chuột trái vào nút Nhân viên(F2).

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Quyền Truy Nhập.

Bước 3: Bấm chuột trái vào nút Thêm Mới.

Bước 4: Gõ tên quyền, ghi chú (nếu cần) -> Bấm chuột trái vào nút Mở rộng ( dưới cùng bên trái).:

Bước 5: Click để chọn hoặc bỏ chọn chi tiết nội dung công việc trong từng mục: Dữ liệu, Nhân viên, Khách hàng, Sản Phẩm, Kho Hàng, Bán hàng, Nhắc việc, Tùy chọn. (Nếu cho phép làm thao tác gì Click (v), không cho phép bỏ trống ô vuông bến trái của nội dung công việc).

Ví dụ: nếu trong Mục nhân viên muốn cho phép Đổi mật khẩu Click (v) trước ô Đổi mật khẩu.

Bước 6: Bấm chuột trái vào nút Lưu để lưu để hoàn thành việc thêm một quyền truy nhập.

 

 

3.1.2.                        SỬA QUYỀn TRUY NHẬP

Bước 1: Trên màn hình bắt đầu bấm chuột trái vào nút Nhân viên(F2)

Bước 2:  Bấm chuột trái vào nút Quyền Truy Nhập

Bước 3: Đặt trỏ chuột tại dòng Quyền truy nhập cần sửa -> Bấm chuột trái vào nút Sửa (Có thể Click đúp chuột vào dòng Quyền hạn cần sửa).

 

Các bước tiếp theo làm tương tự như thêm mới Quyền truy nhập.

 

 

3.1.3.                        XÓA QUYỀN TRUY NHẬP

Bước 1: Trên màn hình bắt đầu Bấm chuột trái vào nút Nhân viên(F2)

Bước 2:  Bấm chuột trái vào nút Quyền truy nhập

Bước 3: Đặt trỏ chuột tại dòng Quyền truy nhập cần xóa -> Bấm chuột trái vào nút Xóa khi ấy phần mềm sẽ hỏi để xác nhận xem bạn có thật sự muốn xóa. Nếu muốn xóa-> Bấm chuột trái vào nút Yes, nếu chưa muốn xóa -> Bấm chuột trái vào nút No.

 

 

 

 

3.2.                     ĐỔI MẬT KHẨU.

Sau khi đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu nào thì người sử dụng có thể thay đổi Mật khẩu cho chính Tên đăng nhập ấy.

Chú ý: Người sử dụng này phải có quyền Đổi mật khẩu được thiết lập trong phần Quyền truy nhập và lựa chọn khi Thêm mới nhân viên.

Bước 1: Trên màn hình bắt đầu Bấm chuột trái vào nút Nhân viên(F2)

Bước 2:  Bấm chuột trái vào nút Đổi mật khẩu

Bước 3: Nhập Mật khẩu Cũ, Mật khẩu mới,  Nhập lại mật khẩu -> Bấm chuột trái vào nút Đổi.

 

Chú ý: Người dung có quyền thay đổi thông tin nhân viên có thể thay đổi quyền truy nhập và mật khẩu của nhân viên khác, xem thêm tại phần Nhân Viên.

 

3.3.                    Nhân viên.

Để bắt đầu sử dụng phần mềm cần khai báo thông tin người sử dụng bằng việc Thêm mới, Sửa, Xóa Nhân viên.

Chú ý: Đối với mỗi nhân viên cần được Gán cho một tên truy nhập và Mật khẩu riêng do Admin thiết lập. Trong quá trình sử dụng Admin và các Nhân viên đều có thể thay đổi mật khẩu của mình.

Các bước Thêm mới, Sửa, Xóa Nhân viên như sau:

3.3.1.                        THÊM MỚI NHÂN VIÊN

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Nhân viên(F2)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút F9- Thêm

Bước 3: Nhập nộp dung vào các ô Mã NV, Họ và tên, Chức vụ, Loại nhân viên, Phòng ban, Ngày vào công ty, Ngày sinh

– Điền Tên đăng nhập, Mật khẩu -> Click mũi tên bên phải F11- Quyền hạn -> chọn Tên Quyền  truy nhập (là tên quyền đã được thiết lập trong phần Quyền truy nhập. Bạn cũng có thể thêm mới trực tiếp quyền hạn bằng cách Click vào  ô vuông                     ngoài cùng bên phải   sau đó làm giống nhu thêm mới quyền truy nhập đã hướng dẫn ở trên).

Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được dùng ở phần đăng nhập

Chú ý: Nội dung này rất quan trọng để cho phép nhân viên này được sử dụng phần mềm. Bất cứ nhân viên nào đăng nhập cần nhập đúng Tên đăng nhập và Mật khẩu. Nếu mục tên đăng nhập bị bỏ trống nhân viên vừa được tạo sẽ không có quyền sử dụng hệ thống.

 

 

Bước 4:  Bấm chuột trái vào nút F12-Lưu

 

 

3.3.2.                        SỬA THÔNG TIN NHÂN VIÊN

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Nhân viên(F2).

Bước 2: Đặt trỏ chuột tại dòng nhân viên cần sửa-> Bấm chuột trái vào nút Sửa (hoặc có thể Click đúp vào dòng nhân viên cần sửa).

 Các bước tiếp theo làm tương tự như Thêm mới nhân viên.

 

3.3.3.                        Xóa nhân viên

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Nhân viên(F2)

Bước 2: Đặt trỏ chuột tại dòng nhân viên cần xóa -> Bấm chuột trái vào nút Xóa.

Phần mềm sẽ hỏi xác nhận xem ngưới sử dụng có thật sự muốn xóa, nếu muốn xóa-> Bấm chuột trái vào nút Yes. Nếu không muốn xóa -> Bấm chuột trái vào nút No.

 

Chú ý: Nhằm mục đích bảo lưu dữ liệu do nhân viên đó tạo ra nên việc xóa nhân viên chỉ là ẩn thông tin nhân viên đó tại các mục khác.

 

4.   Khách hàng – MÔI GIỚI

4.1.                    khách hàng

4.1.1.                        THÊM MỚI KHÁCH HÀNG

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm bấm chuột trái vào nút Khách Hàng(F3)

 Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Thêm

Bước 3: Nhập nội dung vào các ô trong khung thêm mới thông tin khách hàng ( Khách hàng, Fax, Email, Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện, Địa chỉ, Ghi chú (nếu có)

–  Có thể tải ảnh của khách hàng lên để nhận diện bằng cách bấm chuột trái vào nút F10 – Mở ảnh

 

 

Tiếp theo tìm ảnh từ máy tính cài đặt phần mềm -> Click vào ảnh cần chọn -> bấm chuột trái vào nút Open

Bước 4: Bấm chuột trái vào nút F12 – Lưu.

 

 

4.1.2.                        SỬA THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Bước 1: Trên màn hình bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Khách hàng (F3)

 Bước 2:  Để trỏ chuột tại dòng khách hàng cần sửa ->Bấm chuột trái vào nút Sửa hoặc nháy trực tiếp vào dòng khách hàng cần sửa.

Các bước tiếp theo làm tương tự như thêm mới khách hàng.

 

4.1.3.                        Xóa Khách hàng.

Bước 1: Trên màn hình bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Khách hàng (F3)

Bước 2: Đặt trỏ chuột tại dòng khách hàng cần xóa ->Bấm chuột trái vào nút Xóa. Phần mềm sẽ hỏi để xác nhận xem người sử dụng có thật sự muốn xóa. Nếu muốn xóa -> Bấm chuột trái vào nút Yes. Nếu không muốn xóa -> Bấm chuột trái vào nút No.

 

 

4.2.                    MÔI GIỚI

4.2.1.                        THÊM MỚI MÔI GIỚI

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm bấm chuột trái vào nút Khách hàng(F3)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Môi giới

Bước 3: Bấm chuột trái vào nút Thêm

Bước 4: Nhập các thông tin Tên môi giới, Fax, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Ghi chú, bấm chuột trái vào nút Mở ảnh để chọn ảnh của người môi giới nếu có -> Bấm chuột trái vào nút F12-Lưu.

 

4.2.2.                        SỬA MÔI GIỚI

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Khách hàng(F3)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Môi giới

Bước 3: Đặt trỏ chuột tại dòng Môi giới cần sửa -> Bấm chuột trái vào nút Sửa hoặc bấm chuột kép vào dòng Môi giới cần sửa.

Bước 4: Nhập các  nội dung cần thay đổi trong ô Thay đổi thông tin Môi giới -> bấm chuột trái vào nút  F12-Lưu.

 

 

5.   SẢN PHẨM

Bắt đầu sử dụng phần mềm cần thêm mới sản phẩm.

5.1.                    THÊM MỚI SẢN PHẨM

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Sản phẩm(F4)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút F10 – Thêm

Bước 3: Nhập nội dung vào các ô trong khung thông tin sản phẩm, Để thêm mới đơn vị Bấm chuột trái vào nút F11-Đơn vị (nếu cần) -> click để chọn Đơn vị sử dụng (có thể sử dụng nhiều đơn vị thông qua việc quy đổi về đơn vị nhỏ nhất) 

 

Ví dụ: Nếu sản phẩm A có hai đơn vị là “Viên” và “Vỉ 20” viên cần phải thêm mới hai đơn vị như sau:

  Bấm chuột trái vào nút F11- Đơn vị -> màn hình xuất hiện:

 

Tiếp theo Bấm chuột trái vào nút Thêm mới -> Gõ tên đơn vị nhỏ nhất của SP A (Viên), Quy đổi ra đơn vị nhỏ nhất là 1 -> Bấm chuột trái vào nút Lưu.

 

Sau đó lặp lại Bấm chuột trái vào nút F11- Đơn vị -> Bấm chuột trái vào nút Thêm mới -> Gõ đơn vị thứ hai của SP A ( Vỉ 20 viên)  quy đổi ra đơn vị nhỏ nhất là 20.

Sau đó Bấm chuột trái vào nút để chọn đơn vị của sản phầm A là Viên và Vỉ 20 viên.

Bước 4:  Bấm chuột trái vào nút Mở rộngngoài cùng phía trên) -> click để chọn nội dung cảnh báo hạn dùng hoặc cảnh báo sắp hết hàng theo thời gian và theo số lượng. (Đối với hạn dùng có thể cảnh báo theo ngày, tháng, năm hoặc vô thời hạn do người sử dụng lựa chọn. Đối với cảnh báo sắp hết hàng thì số lượng cảnh báo theo đơn vị nhỏ nhất của hàng hóa sắp hết.)

  Bước 5: Bấm chuột trái vào nút F12- Lưu.

 

 

5.2.                    SỬA SẢN PHẨM

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm bấm chuột trái vào nút Sản phẩm F4

Bước 2  Đặt trỏ chuột tại dòng sản phẩm cần sửa -> bấm chuột trái vào nút Sửa hoặc nháy trực tiếp vào dòng sản phẩm cần sửa.

Các bước tiếp theo làm tương tự như thêm mới sản phẩm.

 

5.3.                    XÓA SẢN PHẨM

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Sản phẩm F4.

Bước 2: Đặt trỏ chuột tại dòng sản phẩm cần xóa -> bấm chuột trái vào nút Xóa phần mềm sẽ hỏi để xác nhận xem người sử dụng có thật sự muốn xóa. Nếu muốn xóa -> bấm chuột trái vào nút Yes. Nếu không muốn xóa -> bấm chuột trái vào nút No.

 

 

6.   Kho Hàng

6.1.                     NHẬP KHO

6.1.1.                        XEM DANH SÁCH NHẬP KHO

Bước 1: Trên màn hình bắt đầu Bấm chuột trái vào nút Kho Hàng(F5)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Nhập Kho màn hình xuất hiện danh sách nhập kho:

 

+ Để xem Danh sách bán hàng theo theo thời gian: Nhập khoảng thời gian bán -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

+ Để xem danh sách bán hàng theo từng sản phẩm Nhập tên sản phẩm ô trên cùng -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

+ Để xem chi tiết từng phiếu bán hàng Click vào phiếu bán hàng cần xem hoặc đặt trỏ chuột tại dòng đó -> Bấm chuột trái vào nút Xem (trên cùng bên phải)

 

 

6.1.2.                        NHẬP HÀNG

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Kho hàng(F5)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Nhập kho

Bước 3: Bấm chuột trái vào nút F11-Thêm

 

Bước 4:

+ Nhập nội dung vào các ô trong khung: Nguồn nhập.

+ Nhập các ô: Sản phẩm, Đơn vị, Số lượng, Giá nhập, Hạn dùng -> bấm chuột trái vào nút F9-Thêm rồi lặp lại tương tự nếu nhập kho cùng lúc nhiều sản phẩm.

 + Nhập nội dung vào các ô F10-Đã thanh toán, F11- Chiết khấu, Hạn trả (nếu thanh toán sau) -> bấm chuột trái vào nút F12-Lưu

 

.

 

Chú ý:  Nếu đã nhập kho hàng rồi trả lại có thể dùng chức năng xóa phiếu nhập kho như sau: Click vào phiếu nhập kho cần xóa  -> Bấm chuột trái vào nút Xóa

 

6.2.                    XUẤT KHO.

6.2.1.                         XEM DANH SÁCH XUẤT KHO TRẢ LẠI hàng

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Kho hàng (F5)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Xuất kho

 

+ Để xem danh sách Xuất kho theo thời gian: Nhập khoảng thời gian -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm

+ Để xem danh sách xuất kho theo sản phẩm: Nhập tên sản phẩm -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm

+ Để xem chi tiết phiếu Xuất kho: click trưc tiếp vào phiếu Xuất kho hoặc đặt trỏ chuột tại dòng đó -> bấm chuột trái vào nút Xem (trên cùng bên phải).

 

6.2.2.                        XUẤT KHO TRẢ LẠI HÀNG NGƯỜI BÁN

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm bấm chuột trái vào nút Kho Hàng (F5)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Xuất Kho

Bước 3: Bấm chuột trái vào nút Thêm

 

Bước 4:  Nhập nội dung vào các ô Xuất cho, Ghi chú

+ Nhập nội dung vào các ô: Sản Phẩm, Đơn vị, Số lượng, Giá bán ( là giá nhập kho hàng) -> Bấm chuột trái vào nút F9-Thêm rồi lặp lại nếu xuất trả một lúc nhiều sản phẩm

+ Nhập Số tiền đã thanh toán vào ô F10-Đã thanh toán, nhập số tiền chiết khấu, Hạn trả (nếu có)

Bước 5: Bấm chuột trái vào nút F12-Lưu

 

 

6.3.                    NGUỒN NHẬP

6.3.1.                        THÊm MỚi NGUỒN NHẬP

Bước 1:Trên màn hình bắt đầu Click vào ô Nguồn Nhập

Bước 2:  Bấm chuột trái vào nút F9- Thêm

Bước 3: Nhập nội dung vào các ô thông tin Nguồn nhập rồi Cick F12-Lưu.

 

 

6.3.2.                        SỬA NỘI DUNG NGUỒN NHẬP

Bước 1:Trên màn hình bắt đầu Click vào ô Nguồn Nhập

Bước 2: Đặt trỏ chuột tại dòng Nguồn nhập cấn sửa -> Bấm chuột trái vào nút Sửa Hoặc nháy trực tiếp vào dòng nguồn nhập cần sửa.

Các bước tiếp theo làm tương tự như thêm mới nguồn nhập.

 

6.3.3.                        XÓA NGUỒN NHẬP

Bước 1:Trên màn hình bắt đầu Click vào ô Nguồn Nhập

Bước 2: Đặt trỏ chuột tại dòng nguồn nhập cần xóa -> Bấm chuột trái vào nút Xóa. Phần mềm sẽ hỏi để xác nhận xem người sử dụng có thật sự muốn xóa. Nếu muốn xóa -> Bấm chuột trái vào nút Yes. Nếu chưa muốn xóa -> Bấm chuột trái vào nút No.

 

 

7.   Bán hàng

7.1.                    BÁN HÀNG

7.1.1.                        Xem danh sách bán hàng

 Trên giao diện bắt đầu của phần mềm bấm chuột trái vào nút Bán Hàng(F6)

Phần mềm xuất hiện bảng danh sách bán hàng:

 

+ Để xem danh sách bán hàng theo thời gian: Nhập khoảng thời gian bán ->bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

+ Để xem danh sách bán hàng theo sản phẩm: Nhập tên Sản phẩm -> bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm

+ Để xem chi tiết từng phiếu bán hàng click trực tiếp vào phiếu bán hàng đó hoặc đặt trỏ chuột tại phiếu bán hàng đó -> Bấm chuột trái vào nút Xem (trên cùng bên phải).

 

 

7.1.2.                        LẬP PHIẾu BÁN HÀNG

Bước 1:  Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Bán Hàng(F6).

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút F12- Lập phiếu bán hàng:

Bước 3: Nhập thông tin Khách hàng, Loại hình bán, Môi giới (nếu có)

+ Click chọn Sản phẩm, Đơn vị, Số lượng, CK(%) – Chiết khấu cho khách hàng (nếu có) -> Bấm chuột trái vào nút F9-Thêm và lặp lại nếu bán cùng lúc nhiều sản phẩm.

+ Sau đó nhập số tiền đã thanh toán, F11- Chiết khấu (nếu có), hạn trả (nếu thanh toán sau) -> Bấm chuột trái vào nút F12 – Lưu.

 

7.2.                     KHUYẾN MẠI

7.2.1.                        THÊM KHUYẾN MẠI

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Bán hàng(F6)

+ Bước 2: Bấm chuột trái vào nút khuyến mại.

Bước 3: Bấm chuột trái vào nút Thêm khuyến mại

Bước 4: Nhập nội dung Khuyến mại: Nhập tên Khuyến mại, Thời gian khuyến mại, Nhóm Sản phẩm, Loại bán, Hình thức khuyến mại theo %, theo định mức hoặc cả hai -> Nhập Số % KM hoặc số tiền khuyến mại định mức cho sản phẩm khuyến mại, ghi chú (nếu có) -> Bấm chuột trái vào nút Lưu.

Chú ý: Đối với sản phẩm đang được khuyến mại nếu lập phiếu bán hàng cho sản phẩm ấy thì giá bán trên phiếu bán hàng là giá sau khi đã được khuyến mại.Vì vậy số tiền thanh toán trên phiếu bán hàng chính là số tiền phải thu thực tế.

 

 

7.2.2.                        XEM VÀ SỬA KHUYẾN MẠI

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Bán hàng(F6)

+ Bước 2: Bấm chuột trái vào nút khuyến mại.

-> Màn hình xuất hiện danh sách các sản phẩm khuyến mại. Để xem và sửa Khuyến mại nào -> Click vào dòng chứa Khuyến mại đó.

Ví dụ: Muốn xem KM tháng 7 Có thể Click vào dòng KM tháng 7 Oflovid.

-> Xuất hiện chi tiết chương trình khuyến mại

-> Tiếp theo chọn và nhập các thông tin khuyến mại cần thay đổi.

Ví dụ như Hình thức khuyến mại có thể chọn theo phần trăm, theo định mức cũng có thể chọn cả hai -> Nhập số tiền KM định mức hoặc  số % KM cho sản phẩm được khuyến mại -> Bấm chuột trái vào nút Lưu.

 

 

7.3.                    MÔI GIỚI – CHIẾT KHẤU

Phần tram chiết khấu cho môi giới được thiết lập tại phần tùy chọn.      

7.3.1.                        PHÁT SINH MÔI GIỚI BÁN HÀNG

Tiến hành lập phiếu bán hàng (xem lại phần lập phiếu bán hàng) Chú ý chọn F5-Môi giới

7.3.2.                        THANH TOÁN CHO MÔI GIỚI

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Bán hàng(F6)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Chiết khấu

Bước 3:  Click chọn Môi giới cần thanh toán, bấm chuột trái vào nút Thanh toán.

Bước 4: Nhập số tiền Trả cho môi giới (nếu cần) -> Bấm chuột trái vào nút Lưu.

 

7.4.                    CÔNG NỢ

7.4.1.                        PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm, bấm chuột trái vào nút Báo cáo

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Công nợ

Bước 3: + Để xem theo thời gian bán: Nhập khoảng thời gian bán, bấm chuột trái vào nút Chưa thanh toán -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

+ Để xem theo từng khách hàng: Click để chọn Khách hàng cần xem -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

+ Để xem chi tiết từng phiếu bán hàng: click vào phiếu bán hàng cần xem.

+ Để thu tiền nợ từ bán hàng click vào phiếu bán hàng cần thu tiền (hoặc đặt trỏ chuột vào dòng phiếu bán hàng cần thu tiền -> Bấm chuột trái vào nút Thanh toán nợ (trên cùng bên phải)

-> Bấm chuột trái vào nút Trả nợ ( dưới cùng bên trái).

 

-> Nhập số tiền thu nợ vào ô Thanh toán -> Bấm chuột trái vào nút Lưu

 

 

 

7.4.2.                        PHẢI THU TỪ VIỆC TRẢ LẠI HÀNG

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm bấm chuột trái vào nút Thu – Chi

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Nợ từ việc xuất kho.

+ Để xem xuất kho trả lại theo thời gian: Nhập khoảng thời gian, bấm chuột trái vào nút Chưa thanh toán -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

+ Để xem xuất kho trả lại theo Người bán click chọn Xuất kho, Bấm chuột trái vào nút Chưa thanh toán -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

+Để xem chi tiết phiếu xuất kho trả lại hàng click vào phiếu xuất kho cần xem.

-Để thu nợ từ việc xuất kho: Đặt trỏ chuột tại dòng phiếu xuất kho trả lại -> Bấm chuột trái vào nút Thanh toán nợ hoặc Click trực tiếp vào phiếu xuất kho trả lại -> bấm chuột trái vào nút Trả nợ

 -> Nhập số tiền thanh toán -> Bấm chuột trái vào nút Lưu.

 

 

7.4.3.                        PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP.

– Để xem danh sách phải trả nhà cung cấp: hoặc bấm chuột trái vào nút Thu – Chi -> Bấm chuột trái vào nút Nợ từ việc nhập kho phần mềm xuất hiện danh sách các phiếu nhập hàng chưa thanh toán tiền:

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm bấm chuột trái vào nút Thu – Chi

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Nợ từ việc Nhập kho.

+ Để xem danh sách phiếu nhập kho chưa thanh toán theo ngày bằng cách nhập vào phần Ngày nhập, bấm chuột trái vào nút chưa thanh toán -> bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

+ Để xem danh sách phiếu nhập kho chưa thanh toán theo nhà cung cấp: Click chọn nhà cung cấp, bấm chuột trái vào nút chưa thanh toán ->bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

+ Để xem chi tiết từng phiếu nhập kho chưa thanh toán click trực tiếp vào phiếu nhập kho cần xem.

– Để thanh toán nợ Nhập kho: Đặt trỏ chuột tại dòng cần thanh toán bấm chuột trái vào nút Thanh toán nợ hoặc click vào phiếu nhập cần thanh toán -> bấm chuột trái vào nút Trả nợ

-> Nhập số tiền thanh toán -> Cick Lưu.

 

 

 

 

8.   Báo cáo.

8.1.                    BÁO CÁO LÃI SUẤT BÁN HÀNG

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm bấm chuột trái vào nút Bán hàng(F6)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Lãi suất bán hàng.

Bước 3: Nhập khoảng thời gian muốn xem, bấm chuột trái vào nút tìm kiếm để xem lãi suất bán hàng của tất cả các sản phẩm. Nếu muốn xem lãi suất của từng sản phẩm -> nhập tên sản phẩm muốn xem, Thời gian -> bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

Ví dụ: muốn xem báo cáo lãi suất bán hàng Oflovid tháng 7/2012 Nhập Sản phẩm Oflovid, Thời gian 1/7/2012 đến 31/7/2012 -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

-> Xuất hiện báo cáo lãi của sản phẩm vừa tìm kiếm:

 

8.2.                    bÁO CÁO SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm Bấm chuột trái vào nút Bán hàng(F6)

Bước 2: Cick Sản phẩm bán chạy.

Bước 3: Nhập Ngày bán -> bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm

 

 

8.3.                    bÁO CÁO SẢN PHẨM SẮP HẾT HÀNG

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm, bấm chuột trái vào nút Bán hàng(F6)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Sản phẩm sắp hết hàng

Bước 3: Bấm chuột trái vào nút để chọn tiêu thức xem: Sản phẩm, Thời gian, Số lượng tồn nhỏ hơn, hoặc lớn hơn, Nhập Số lượng -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm

Ví dụ: Muốn xem các sản phẩm có số lượng tồn nhỏ hơn 10 Click (V)Số lượng nhỏ hơn, nhập số lượng là 10 -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm.

->Xuất hiện danh sách các sản phẩm có số lượng tồn nhỏ hơn 10.

 

 

8.4.                    BÁO CÁO TỔNG HỢP (bÁO CÁO NHẬP – XUẤT HÀNG TỒN)

Bước 1: Trên giao diện bắt đầu của phần mềm, bấm chuột trái vào nút Bán hàng(F6)

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút Báo cáo tổng hợp

Bước 3: Nhập thời gian, bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm. Nếu muốn xem Nhập xuất tồn vật tư hàng hóa của từng vật tư nhập thời gian, Tên sản phẩm -> Bấm chuột trái vào nút Tìm kiếm

->Xuất hiện báo cáo Nhập xuất tồn hàng hóa theo thời gian đã chọn

 

9.   PHÍM TẮT.

STT

Phím tắt

Giải thích

STT

Phím tắt

Giải thích

1

F1

Dữ liệu

7

F7  

2

F2

Nhân Viên

8

F8  

3

F3

Khách hàng

9

F9  

4

F4

Sản phẩm

10

F10  

5

F5

Kho hang

11

F11  

6

F6

Bán hàng

12

F12  

 

10.         LIÊN HỆ

Nguyễn Hồng Giang

     Phone: 0972 443 199

Home page: http://www.qlbh.net

     Email: mail.giang@gmail.com

Các tin khác
 • Hướng dẫn in mã vạch bằng máy in Xprinter
 • Hướng dẫn tạo sản phẩm
 • Hướng dẫn nhập sản phẩm từ file excel
 • Hướng dẫn bán hàng
 • Hướng dẫn in mã vạch barcode
 • Hướng dẫn nhập hàng
 • Hướng dẫn quản lý phí giao hàng
 • Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến mại
 • Điểm thưởng cho khách hàng
 • Hướng dẫn phân quyền
 • Phím tắt
 • Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu
 • Tối ưu hóa lưới hiển thị
 • Tùy chọn hệ thống
 • Hướng dẫn đổi tên công ty – cửa hàng
 • rifle scope reviews