Dịch Vụ Máy Chủ

Trường hợp khách hàng có nhiều đại lý ở các tỉnh thành khác nhau, chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ máy chủ(lưu dữ liệu trên máy chủ và có thể kết nối với dữ liệu này tại bất cứ đâu):
Ghi chú: bảng giá này chỉ có giá trị tham khảo, giá thành của mỗi gõi có thể thay đổi tại thời điểm ký hợp đồng.
 Gói  1  2  3  4  5  6  7
 Bản quyền miễn phí  0  0 1  5  10  20  50
 Dung lượng(MB)  600  800  1.100  1.500  3.000  5.000  10.000
 Băng thông(GB)  10  15  20  30  80  150  300
 Thanh toán tối thiểu(tháng)  12  6  6  6  6  6  6
 Giá(VND/Tháng)  300.000  350.000  400.000  1.000.000   1.500.000  2.000.000   3.000.000
Trường hợp khách hàng đã có máy chủ riêng, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn cài đặt và hướng dẫn sử dụng(phí cài đặt: 500.000 VND/ Lần)
Các tin khác
  • Hướng dẫn đăng kí bản quyền
  • Bảng giá dịch vụ
  • Bảng giá
  • rifle scope reviews