Hướng dẫn kết nối tới máy chủ

1. Đảm bảo các máy có kết nối vật lý với nhau(có thể chia sẻ file qua mạng LAN)

2. Tắt tường lửa tại tất cả các máy, hoặc cài đặt tường lửa, cho phép dữ liệu đi qua cổng 1433.

3. Cài phần mềm VshopPlus tại tất cả các máy.

3. Thiết lập tại máy con(client):
    3.1 Click vào nút mũi tên để mở vùng tùy chọn(1)
    3.2 Chọn: Kết nối tới dữ liệu máy chủ(2)
    3.3 Click vào nút mũi tên để chọn tên server(3).
    3.4 Chọn tên data(mặc định là SMData) (4).
    3.5 Bỏ chọn Đăng nhập sử dụng tài khoản hệ thống(5)
    3.6 User: gõ VshopPlus (6)
    3.7. Pass: VshopPlus
4. Điền mật khẩu và bấm Đăng nhập
Các tin khác
  • Cài đặt trên windows 8-windows 10
  • Xử lý lỗi không in được hóa đơn
  • Xử lý lỗi không kết nối được với server
  • Hướng dẫn cài trên win 7 64-bit
  • Hướng dẫn cài đặt
  • Yêu cầu phần cứng
  • Hướng dẫn thay đổi tên (Chữ cái) trên ổ cứng của Windows
  • rifle scope reviews