Hướng dẫn phân quyền

1. Thêm quyền truy nhập vào hệ thống

2. Đặt tên cho quyền này và chọn các vùng được phép truy cập bằng cách check hoặc uncheck các hạng mục tương ứng.

3. Tiếp theo bạn gán các quyền truy nhập này với từng nhân viên trong hệ thống.

Chúc bạn thành công.

Các tin khác
 • Hướng dẫn in mã vạch bằng máy in Xprinter
 • Hướng dẫn tạo sản phẩm
 • Hướng dẫn nhập sản phẩm từ file excel
 • Hướng dẫn bán hàng
 • Hướng dẫn in mã vạch barcode
 • Hướng dẫn nhập hàng
 • Hướng dẫn quản lý phí giao hàng
 • Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến mại
 • Điểm thưởng cho khách hàng
 • Chi tiết các chức năng
 • Phím tắt
 • Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu
 • Tối ưu hóa lưới hiển thị
 • Tùy chọn hệ thống
 • Hướng dẫn đổi tên công ty – cửa hàng
 • rifle scope reviews