Hướng dẫn quản lý phí giao hàng

Chức năng này sẽ giúp bạn quản lý nhân viên giao hàng và phí phải trả cho việc này.

Để chọn nhân viên giao hàng và phí giao hàng, bạn phải tạo phiếu: nhập, xuất, bán hoặc chuyển hàng.

Giải thích các trường nhập giữ liệu:

    1. Giao hàng: Tên nhân viên thực hiện giao hàng tới địa chỉ khách hàng
    2. Phí giao: Số tiền dự định sẽ trả nhân viên giao hàng.
    3. Người trả:
            Cửa hàng: Cửa hàng phải chịu phí giao hàng
            Khách hàng: Khách hàng phải chịu phí giao hàng, phí này sẽ được cộng trực tiếp vào hóa đơn.

Thanh toán phí giao hàng
Bạn chỉ có thể thanh toán phí giao hàng khi các trường: Giao hàng, Phí giao, Người trả; được nhập đầy đủ dữ liệu.
Có 2 cách thanh toán phí giao hàng:
1. Thanh toán trực tiếp tại mỗi đơn hàng:
Sau khi đã lưu đơn hàng, bạn click vào nút Trả phí. 01 phiếu chi tiền cho nhân viên giao hàng sẽ được tạo. Bạn có thể sang mục quản lý thu chi để kiểm tra lại

2. Thanh toán tổng hợp cho 1 hoặc nhiều nhân viên. Bạn làm theo các bước sau:
    1. Chọn Trạng thái(3): Chưa trả phí
    2. Chọn thời gian tạo phiếu(4)
    3. Bấm vào nút tìm kiếm(5)
    4. Chọn những nhân viên cần thanh toán phí giao hàng(6)
    5. Bấm vào nút Thanh toán(7)
Sau khi thanh toán, 1 hoặc nhiều phiếu chi sẽ được tạo cho những nhân viên được chọn.
Chỉ những phiếu nào chưa thanh toán mới được thanh toán.
Những phiếu nào đã được thanh toán ở cách 1 sẽ tự động được bỏ qua ở bước này.

Chú ý: Những phiếu đã được thanh toán phí giao hàng sẽ không thể sửa, xóa được.


Cách khác: Một số loại phí, dịch vụ(phí giao hàng, phí bảo trì…) có thể định nghĩa bằng cách thêm sản phẩm với tên là loại phí dịch vụ đó với 1 số chú ý sau:

 1. Đặt số lượng tồn lớn để ít phải nhập hàng.
 2. Đặt giá nhập = 0
 3. Đặt giá bán bằng giá phí dịch vụ

Khi bán hàng, nếu hóa đơn phát sinh thêm phí giao hàng có thể chọn sản phẩm với tên phí giao hàng được tạo ở trên.

Các tin khác
 • Hướng dẫn in mã vạch bằng máy in Xprinter
 • Hướng dẫn tạo sản phẩm
 • Hướng dẫn nhập sản phẩm từ file excel
 • Hướng dẫn bán hàng
 • Hướng dẫn in mã vạch barcode
 • Hướng dẫn nhập hàng
 • Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến mại
 • Điểm thưởng cho khách hàng
 • Hướng dẫn phân quyền
 • Chi tiết các chức năng
 • Phím tắt
 • Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu
 • Tối ưu hóa lưới hiển thị
 • Tùy chọn hệ thống
 • Hướng dẫn đổi tên công ty – cửa hàng
 • rifle scope reviews