Phím tắt

Danh sách phím tắt có trong chương trình

 STT  Phím tắt  Giải thích
 1  Esc Hủy lưu
Thoát về màn hình chính
 2  F1  Mở mục Dữ liệu
 3  F2  Mở mục Nhân viên
 4  F3  Mở mục Đối tác
 5  F4  Mở mục Sản phẩm
 6  F5  Mở mục Kho hàng
 7  F6  Mở mục Bán hàng
 8  F7  Mở mục Báo cáo
 9  F8  Mở mục Công cụ
 10  F9, Alt + T  Thêm mới
 11  F10, Alt + S  Sửa
 12  F11, Alt + X  Xóa
 13  F12, Alt + L  Lưu
 14  Enter Thêm sản phẩm vào chi tiết
Di chuyển đến mục tiếp theo
 15  Ctrl + C  Copy cell đang chọn
16 Ctrl + 1 Tạo mới sản phẩm
17 Ctrl + 2 Tạo mới phiếu nhập hàng
18 Ctrl + 3 Tạo mới phiếu xuất hàng
19 Ctrl + 4 Tạo mới phiếu bán hàng
20 Ctrl + 5 Tạo mới phiếu thu
21 Ctrl + 6 Tạo mới phiếu chi
Các tin khác
 • Hướng dẫn in mã vạch bằng máy in Xprinter
 • Hướng dẫn tạo sản phẩm
 • Hướng dẫn nhập sản phẩm từ file excel
 • Hướng dẫn bán hàng
 • Hướng dẫn in mã vạch barcode
 • Hướng dẫn nhập hàng
 • Hướng dẫn quản lý phí giao hàng
 • Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến mại
 • Điểm thưởng cho khách hàng
 • Hướng dẫn phân quyền
 • Chi tiết các chức năng
 • Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu
 • Tối ưu hóa lưới hiển thị
 • Tùy chọn hệ thống
 • Hướng dẫn đổi tên công ty – cửa hàng
 • rifle scope reviews