Tối ưu hóa lưới hiển thị

Phần mềm cung cấp nhiều tùy chỉnh, giúp bạn có thêm lựa chọn hiển thị, thao tác, tùy biến dữ liệu của mình.

1. Lọc dữ liệu, bạn có thể lọc dữ liệu theo những cách sau:
    1.1 Tại mỗi tiêu đề của từng cột, chọn nút mũi tên, chọn dữ liệu cần hiển thị(1)
    1.2 Bấm chuột phải vào bất cứ ô dữ liệu, chọn Lọc dữ liêu…(2)
    1.3 Lọc tùy chỉnh(3)
2. Xóa bộ lọc dữ liệu (4)
3. Xuất dữ liệu ra file excel hoặc các định dạng khác(5)
4. Hiển thị tổng của từng cột dữ liệu(6)
5. Hiển thị tổng các cell đang chọn, giá trị trung bình(7)
6. Ẩn/Hiện một số cột theo ý muốn(8)
Các tin khác
 • Hướng dẫn in mã vạch bằng máy in Xprinter
 • Hướng dẫn tạo sản phẩm
 • Hướng dẫn nhập sản phẩm từ file excel
 • Hướng dẫn bán hàng
 • Hướng dẫn in mã vạch barcode
 • Hướng dẫn nhập hàng
 • Hướng dẫn quản lý phí giao hàng
 • Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến mại
 • Điểm thưởng cho khách hàng
 • Hướng dẫn phân quyền
 • Chi tiết các chức năng
 • Phím tắt
 • Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu
 • Tùy chọn hệ thống
 • Hướng dẫn đổi tên công ty – cửa hàng
 • rifle scope reviews