Cài đặt trên windows 8-windows 10

Khi cài đặt VshopPlus trên windows 8 hoặc windows 10, nếu chưa được bật .Net Framework 2.0  sẽ có lỗi như sau:

Lỗi khi cài crystal report

Lỗi khi cài crystal report

 

Hoặc

Chưa cài .net framework

Chưa cài .net framework

 

 

Cách khắc phục: Bật .Net Framework 2.0 như sau:

1 Từ start menu, gõ control panel để vào control panel

Control panel

Control panel

2 Chọn Uninstall a program

Uninstall a program

Uninstall a program

3. chọn Turn Windows features on or off

Turn Windows features on or off

Turn Windows features on or off

4. Chọn tất cả vào các mục trong .Net Framework

.Net Framework

.Net Framework

 

 

5. Nhấn OK, đợi hệ thống cập nhật xong, khởi động lại máy sau đó cài VshopPlus như bình thường.

Các tin khác
  • Xử lý lỗi không in được hóa đơn
  • Xử lý lỗi không kết nối được với server
  • Hướng dẫn kết nối tới máy chủ
  • Hướng dẫn cài trên win 7 64-bit
  • Hướng dẫn cài đặt
  • Yêu cầu phần cứng
  • Hướng dẫn thay đổi tên (Chữ cái) trên ổ cứng của Windows
  • rifle scope reviews