Điểm thưởng cho khách hàng

Chức năng này sẽ chấm điểm cho khách hàng theo từng tiêu chí cụ thể, giúp bạn biết được khách hàng quen thuộc, khách hàng vip… từ đó có những chính sách khuyến mại cụ hợp lý và chăm sóc khách hàng được tốt hơn.

Để vào chức năng này, từ menu ĐỐI TÁC, chọn Điểm Thưởng
Bạn có thể thưởng điểm hoặc trừ điểm cho khách hàng tự động hoặc thủ công.
Để thưởng điểm tự động cho khách hàng, bạn phải cài đặt như sau
Hoặc thêm bằng tay như sau:
Thưởng điểm cho khách hàng
Các tin khác
 • Hướng dẫn in mã vạch bằng máy in Xprinter
 • Hướng dẫn tạo sản phẩm
 • Hướng dẫn nhập sản phẩm từ file excel
 • Hướng dẫn bán hàng
 • Hướng dẫn in mã vạch barcode
 • Hướng dẫn nhập hàng
 • Hướng dẫn quản lý phí giao hàng
 • Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến mại
 • Hướng dẫn phân quyền
 • Chi tiết các chức năng
 • Phím tắt
 • Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu
 • Tối ưu hóa lưới hiển thị
 • Tùy chọn hệ thống
 • Hướng dẫn đổi tên công ty – cửa hàng
 • rifle scope reviews