Hướng dẫn cài đặt

Trước khi cài đặt, bạn xem qua yêu cầu tối thiểu phần cứng

VshopPlus được cài đặt vào ổ D để tránh mất mát dữ liệu khi máy tính gặp sự cố, nếu máy tính của bạn chưa có ổ D, vui lòng xem hướng dẫn

 

1. Giải nén chương trình

2. Chạy file setup trong thư mục Release

Sau khi cài đặt, chạy chương trình với 

Người Dùng là admin và 

Mật Khẩu là admin

 

Trường hợp gặp lỗi khi cài trên windows 8, 10, vui lòng xem thêm hướng dẫn

Các tin khác
  • Cài đặt trên windows 8-windows 10
  • Xử lý lỗi không in được hóa đơn
  • Xử lý lỗi không kết nối được với server
  • Hướng dẫn kết nối tới máy chủ
  • Hướng dẫn cài trên win 7 64-bit
  • Yêu cầu phần cứng
  • Hướng dẫn thay đổi tên (Chữ cái) trên ổ cứng của Windows
  • rifle scope reviews