Hướng dẫn nhập hàng

Để nhập hàng bạn đi theo các bước: Click vào nút Nhập hàng(N), hoặc dùng phím tắt Ctrl + 2

Sau khi nhập hết dữ liệu, bạn nhớ bấm nút F12-Lưu để lưu lại phiếu nhập hàng.

Một số trường cần lưu ý khi nhập dữ liệu:
    1. Kho hàng: kho hàng được chứa dữ liệu sau khi nhập hàng.
    2. F5-SP: chọn nhanh tên sản phẩm cần nhập. Bạn có thể chọn tên sản phẩm bằng cách:
        2.1 Dùng máy đọc mã vạch
        2.2 Gõ mã sản phẩm
        2.3 Gõ tên hoặc một phần tên sản phẩm
        2.4 Gõ một vài ghi chú liên quan đến sản phẩm
    Sau khi chọn được sản phẩm, bạn có thể bấm Enter để xác nhận sản phẩm cần nhập và tiếp tục chọn sản phẩm tiếp theo
    3. Hạn sử dụng: ngày hết hạn dùng của sản phẩm cần nhập, chương trình sẽ dựa vào trường này và tùy chọn Thông báo khi hết hạn sử dụng(có trong mục Sản phẩm) để đưa ra thông báo nếu có.
    4. F6-ĐV: đơn vị của sản phẩm cần nhập:

        Ví dụ: Sản phẩm A có những đơn vị sau: thùng, hộp, lọ( 1 thùng chứa 10 hộp, 1 hộp có 15 lọ)

                  Giả sử bạn nhập 2 thùng khi đó chương trình sẽ tự động hiểu trong kho được nhập thêm 300 lọ!
    5. Serial: Trường này hữu ích cho những cửa hàng cần quản lý chính xác từng sản phẩm cụ thể( cửa hàng điện tử, điện thoại… cần quản lý chính xác theo từng serial của máy).
         Nếu bạn nhập sản phẩm A với số lượng = 10, serial là A01 => chương trình sẽ tự động tính toán số serial cho cả 10 sản phẩm vừa nhập(10 sản phẩm sẽ có serial từ A01, A02,A03…A10)
    6. F8-Giá: giá nhập của sản phẩm được định nghĩa tại mục Sản phẩm bạn có thể thay đổi giá nhập đúng theo giá thị trường tại đây. Nếu bạn đặt tùy chọn tự động cập nhật giá, giá định nghĩa tại mục Sản phẩm sẽ được thay đổi theo giá mới này.
    7. F10-Đã thanh toán: số tiền thực đã trả cho nhà cung cấp khi nhập hàng. Một phiếu chi với số tiền tương ứng sẽ được tạo tự động.
    8. Còn nợ: Số tiền chưa thanh toán. Nếu bạn chưa thanh toán, hoặc thanh toán 1 phần số tiền của đơn hàng, mục quản lý nợ sẽ giúp bạn kiểm soát công nợ, thanh toán nợ…
    9. Hạn trả: Hạn cần phải thanh toán nợ
    10. F11-Chiếu khấu: số tiền được giảm trừ khi nhập hàng.

DỮ LIỆU LIÊN QUAN KHI NHẬP HÀNG
1. Quản lý thu chi.
      Sau khi nhập hàng, một phiếu chi tương ứng với số tiền đã trả cho nhà cung cấp được tự động tạo.
2.  Thông tin kho hàng
    Sau khi nhập hàng, số lượng sản phẩm trong kho sẽ được tăng lên theo số lượng vừa nhập.

3. Công nợ nhập hàng

Nếu khi nhập hàng, bạn còn nợ nhà cung cấp, bạn có thể sang mục quản lý công nợ để theo dõi.

Sau khi nhập hàng hoặc có hàng trong kho, bạn có thể tiến hành Bán hàng.

Các tin khác
 • Hướng dẫn in mã vạch bằng máy in Xprinter
 • Hướng dẫn tạo sản phẩm
 • Hướng dẫn nhập sản phẩm từ file excel
 • Hướng dẫn bán hàng
 • Hướng dẫn in mã vạch barcode
 • Hướng dẫn quản lý phí giao hàng
 • Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến mại
 • Điểm thưởng cho khách hàng
 • Hướng dẫn phân quyền
 • Chi tiết các chức năng
 • Phím tắt
 • Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu
 • Tối ưu hóa lưới hiển thị
 • Tùy chọn hệ thống
 • Hướng dẫn đổi tên công ty – cửa hàng
 • rifle scope reviews