Hướng dẫn tạo sản phẩm

Để có thể hoạt động được, chương trình cần có thông tin sản phẩm. Nếu có file excel chứa danh sách các sản phẩm bạn nhập danh sách này thông qua chức năng Nhập sản phẩm từ file excel, ngược lại, bạn có thể làm thủ công theo cách dưới đây.

Để vào chức năng Thêm sản phẩm bạn làm đi theo những bước sau: Bấm vào nút S (hoặc phím tắt là Ctrl + 1)
Nếu sản phẩm bạn đang thêm mới giống với một sản phẩm có từ trước đó, bạn có thể dùng tính năng Copy để sao chép thông tin sản phẩm cũ vào mục hiện tại.
Bạn tiến hành thêm và sửa các thông tin và vấn nút F12 -Lưu thể ghi lại thông tin sản phẩm mới.

Một số trường cần lưu ý khi nhập dữ liệu:

 
    1. F1 – Mã Vạch: Trường này lưu thông tin mã vạch của sản phẩm, nếu bạn bán hàng bằng máy quét mã vạch, bạn cần điền thông tin mã vạch của sản phẩm bằng cách sau:
            a. Xóa thông tin mã vạch mặc định.
            b. Đặt chuột tại ô mã vạch, dùng máy quét mã vạch để quét mã vạch của sản phẩm này.
            c. Nếu bạn không muốn dùng máy quét mã vạch, bạn có thể nhập bằng tay dãy số mã vạch in trên bao bì sản phẩm.
    2. Thông báo khi không nhập số serial: Trường này hữu ích cho những cửa hàng cần quản lý chính xác từng sản phẩm cụ thể( cửa hàng điện tử, điện thoại… cần quản lý chính xác theo từng serial của máy).
        Khi trường này được chọn, trường Serial mặc định sẽ cho phép nhập dữ liệu.
        Serial mặc định: lưu phần giống nhau giữa các serial của 1 sản phẩm. Ví dụ bạn bán vé xổ số, mã số các vé sẽ có dạng SX001, SX002….SX1000…, khi đó số Serial mặc định sẽ là SX
        Serial mặc định: sẽ được dùng là giá trị serial mặc định khi nhập hàng.  
        Khi trường Thông báo khi không nhập số serial được chọn, nếu người dùng không nhập số serial cho sản phẩm thì chương trình sẽ có thông báo nhắc phải nhập số serial.
    3. Thông báo khi số lượng ít hơn: Hệ thống sẽ đưa ra thông báo tại thanh trạng thái nếu số lượng sản phẩm(tính theo đơn vị nhỏ nhất ít hơn số lượng cài đặt.
    4. Thông báo khi hạn dùng nhỏ hơn: Hệ thống sẽ đưa ra thông báo tại thanh trạng thái nếu sản phẩm sắp hết hạn.
Thông báo
Bạn có thể bấm vào thông báo này để xem danh sách sản phẩm sắp hết hàng hoặc hết hạn dùng.
    5. Hạn dùng: hạn dùng của một sản phẩm, dùng để tính ngày hết hạn. Ví dụ 1 sản phẩm có hạn dùng là 1 năm, ngày nhập hàng là 22/10/2014 => Ngày hết hạn sẽ là 22/10/2015.
    6. Giá nhập: giá nhập mặc định theo đơn vị nhỏ nhất của sản phẩm này.Giá trị được dùng làm giá nhập mặc định tại phiếu nhập hàng.
        Tuy nhiên bạn có thể thay đổi giá này khi nhập hàng.
        Nếu giá nhập hàng thay đổi, và bạn đặt tùy chọn tự động cập nhật giá nhập thì giá trị mục này sẽ được thay đổi theo.
    7. Giá bán sau thuế: Giá bán theo đơn vị nhỏ nhất, tương tự giá nhập, giá bán cũng có thể thay đổi khi bán hàng.
    8. Đơn vị sử dụng: một sản phẩm có thể có nhiều đơn vị khác nhau như: Thùng, hộp, lọ…
          Chú ýNếu bạn chưa định nghĩa đơn vị cho sản phẩm, bạn có thể thêm đơn vị bằng cách bấm vào nút Đơn vị.
         Giá trị quy đổi: giá trị quy đổi giữa đơn vị hiện tại với đơn vị nhỏ nhất.
         Ví dụ: Sản phẩm A có những đơn vị sau: thùng, hộp, lọ( 1 thùng chứa 10 hộp, 1 hộp có 15 lọ)
                  Khi đó ta sẽ định nghĩa 3 đơn vị với những giá trị quy đổi như sau:
                        Thùng => giá trị quy đổi = 150. (1 thùng có 150 lọ)
                         hộp    => giá trị quy đổi = 10. (1 hộpcó 10 lọ)
                         lọ      => giá trị quy đổi = 1. (lọ sẽ là đơn vị nhỏ nhất)
                   Giả sử bạn nhập 1 thùng sau đó bán 2 hộp, chương trình sẽ tự động hiểu được trong kho còn 130 lọ!

Thông tin thêm
Ngoài thông tin sản phẩm, bạn có thể sang tab bên cạnh để xem các thông tin nhập hàng, xuất hàng, bán hàng của sản phẩm này.
Hiển thị danh sách nhập hàng cho sản phẩm hiện tại

Sau khi đã định nghĩa thông tin sản phẩm, bạn cần Nhập hàng để có hàng trong kho phục vụ cho việc Bán hàng


Một số loại phí, dịch vụ(phí giao hàng, phí bảo trì…) có thể định nghĩa bằng cách thêm sản phẩm với tên là loại phí dịch vụ đó với 1 số chú ý sau:

 1. Đặt số lượng tồn lớn để ít phải nhập hàng.
 2. Đặt giá nhập = 0
 3. Đặt giá bán bằng giá phí dịch vụ

Khi bán hàng, nếu hóa đơn phát sinh thêm phí giao hàng có thể chọn sản phẩm với tên phí giao hàng được tạo ở trên.

Các tin khác
 • Hướng dẫn in mã vạch bằng máy in Xprinter
 • Hướng dẫn nhập sản phẩm từ file excel
 • Hướng dẫn bán hàng
 • Hướng dẫn in mã vạch barcode
 • Hướng dẫn nhập hàng
 • Hướng dẫn quản lý phí giao hàng
 • Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến mại
 • Điểm thưởng cho khách hàng
 • Hướng dẫn phân quyền
 • Chi tiết các chức năng
 • Phím tắt
 • Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu
 • Tối ưu hóa lưới hiển thị
 • Tùy chọn hệ thống
 • Hướng dẫn đổi tên công ty – cửa hàng
 • rifle scope reviews