Phiên bản mới 2.1.0.790 (ngày 08/05/2017)

Phiên bản: 2.1.0.790

Ngày ra mắt: 08/05/2017

Thêm mới chức năng: Không.

Thay đổi chức năng:

1. Cho phép sử dụng số lẻ khi nhập hàng, bán hàng, xuất hàng.

1

2. Cho phép thay tùy chọn số lượng cột được hiển thị, độ rộng cột khi in danh sách trong lưới hiện thị(grid).

2

3. Cho phép đặt Tỉnh huyện mặc định.

3

Khi tạo mới nhân viên, khách hàng… địa chỉ mặc định của nhân viên, khách hàng sẽ là tỉnh huyện mặc định.

Bạn có thể thay đổi giá trị mặc định này tại danh mục NHÂN VIÊN\Quận-Huyện.

Bạn cũng có thể thay đổi giá trị mặc định tự động khi lưu nhân viên, khách  hàng bằng cách:

  1. Mở file configure tại thư mục cài đặt, thường là D:\VshopPlus\Bin\Config\AppConfig.xml
  2. Đặt cờ AutoUpdateDefaultProvinceDistrictID thành true.
  3. Lưu lại file AppConfig.

4

Sửa lỗi: Không.

Đường dẫn tải về:

https://drive.google.com/open?id=0B2kEIMUeJaTmYXVMNUpjWkxicFE

https://1drv.ms/u/s!AvvEGRl0oirwgT4uIk0cKQxuIlrv

Hướng dẫn sử dụng:

 

Các tin khác
  • Thay đổi trong phiên bản mới
  • Thêm tính năng chọn giờ sao lưu
  • rifle scope reviews