Thay đổi trong phiên bản mới

Phiên bản 2.1.0.1199 (Ngày 03.07.2020)

Thêm mới tính năng

 • Thêm thông tin cân nặng vào mục sản phẩm.
 • Cho phép cập nhật khách hàng từ excel.
 • Thêm tính năng quản lý phiếu xuất theo dự án.
 • Thêm tính năng thanh toán bằng điểm thưởng.
 • Thêm báo cáo doanh số theo nhân viên.
 • Thêm báo cáo doanh số theo khách hàng.

Sửa lỗi

 • Import excel với số lượng lẻ.

Phiên bản 2.1.0.1126 (Ngày 24.12.2019)

Thêm mới tính năng

 • Tự động cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới.
 • Cho phép 1 khách hàng có thể nằm trong nhiều chi nhánh.
 • Hỗ trợ nhập xuất excel với format mới(2007 trở lên).
 • Thêm logic phân quyền cho việc export excel từ các danh sách.
 • Tăng tốc độ bằng cách phân trang cho combobox.
 • Thêm phần in cho phiếu đặt hàng

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi không chọn được ngày hết hạn
 • Sửa lỗi in bị lệch trái.

Phiên bản 2.1.0.1073
Thêm mới tính năng

 • Thêm tính năng trả hàng tại phiếu bán hàng.
 • Thêm tính năng tạo chiến dịch khuyến mại.
 • Thêm tính năng xem lịch sử giá
 • Thêm chức năng lọc theo hãng sản xuất và nhóm sản phẩm tại mục thông tin kho hàng, báo cáo xuất nhập tồn
 • Thêm tùy chọn cho phiếu in nhiệt

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi cập nhật sai tổng tiền với tùy chọn luôn nợ
 • Sửa lỗi không lưu được font chữ vào setting
Các tin khác
 • Thêm tính năng chọn giờ sao lưu
 • Phiên bản mới 2.1.0.790 (ngày 08/05/2017)
 • rifle scope reviews