Thêm tính năng chọn giờ sao lưu

Phiên bản mới 2.1.0.811 (ngày 30/08/2017)

Phiên bản: 2.1.0.7811

Ngày ra mắt: 30/08/2017

Thêm mới chức năng:

  1. Thêm chức năng Audit Log.

Chức năng này cho phép bạn xem lại lịch sử các giao dịch của toàn hệ thống.

Audit Log

Theo mặc định, hệ thống sẽ xóa các log được tạo ra trước 6 tháng, bạn có thể thay đổi con số này băng cách vào mục Tùy Chọn:

Audit Log_Tuy chon

 

Để phân quyền cho chức năng này, bạn vào mục Quyền Hạn

Audit Log_Phan quyen

Thay đổi chức năng:

1. Cho phép đặt giờ tự động sao lưu.

Bạn có thể đặt giờ sao lưu vào các ngày trong tuần.

Nếu đến thời điểm định trước việc sao lưu mà phần mềm chưa được chạy. Hệ thống sẽ tự động sao lưu tại lần chạy tiếp theo.

Sao luu

 

 

Sửa lỗi: Không.

Đường dẫn tải về:

https://drive.google.com/open?id=0B2kEIMUeJaTmYXVMNUpjWkxicFE

https://1drv.ms/u/s!AvvEGRl0oirwgT4uIk0cKQxuIlrv

Hướng dẫn sử dụng:

Các tin khác
  • Thay đổi trong phiên bản mới
  • Phiên bản mới 2.1.0.790 (ngày 08/05/2017)
  • Cách lựa chọn phần mềm quản lý bán hàng
  • Chương trình quản lý bán hàng, áp dụng cho các hiệu thuốc ver: 1.01
  • MIỄN PHÍ – Chương trình quản lý bán hàng
  • rifle scope reviews