Tùy chọn hệ thống

Để thiết lập các thông số tùy chọn cho hệ thống, bạn đi theo các bước: Công Cụ(F8) => Tùy chọn


Giải thích một số trường cơ bản:

 
01. Chung
    Hoa hồng cho môi giới: Phần trăm lãi suất chi trả cho môi giới khi thực hiện bán hàng thông qua môi giới
    Chỉ được in sau khi đã lưu phiếu: Nếu chọn ‘Đúng’ nút in chỉ được hiển thị sau khi phiếu được lưu. Nếu chọn ‘Sai’ nút in luôn luôn được hiển thị, bạn có thể in bất cứ lúc nào.
02. Sản phẩm
    Cho phép để trống mã sản phẩm: Hệ thống sẽ không đưa ra cảnh báo nếu để trống trường ‘Mã sản phẩm’ khi thêm mới một sản phẩm
03. Nhập hàng
    Cho phép để trống mã phiếu nhập: Hệ thống sẽ không đưa ra cảnh báo nếu để trống trường ‘Mã phiếu nhập’ khi tạo mới một phiếu nhập
    Tự động tạo mã phiếu nhập hàng: Hệ thống tự động sinh mã phiếu khi lập phiếu nhập hàng
    Mã số tự động: Giá trị của trường Mã phiếu nhập khi hệ thống tự sinh
    Tự động cập nhật giá nhập hàng: Khi thay đổi giá nhập tại phiếu nhập hàng, giá nhập của sản phẩm đó cũng được thay đổi theo
    Tự động cập nhật giá bán khi giá nhập thay đổi: Khi thay đổi giá nhập tại phiếu nhập hàng, giá bán của sản phẩm đó cũng được thay đổi theo
04. Xuất hàng
    Cho phép để trống mã phiếu xuất: Cho phép để trống mã phiếu xuất.
    Tự động điền mã xuất hàng: Tự động điền mã xuất hàng
    Mã xuất hàng tự động: Mã xuất hàng tự động.
05. Bán hàng
    Cho phép để trống mã phiếu bán: Cho phép để trống mã phiếu bán.
    Tự động điền mã: Tự động điền mã cho phiếu bán hàng
    Mã bán hàng mặc định: Mã bán hàng mặc định
    Tự động cập nhật giá bán hàng: Khi thay đổi giá bán tại phiếu bán hàng, giá bán của sản phẩm đó cũng được thay đổi theo
    Tự động in hóa đơn bán hàng khi bấm nút Lưu: Tự động in hóa đơn bán hàng khi bấm nút Lưu
    Khổ giấy: Động rộng của giấy in hóa đơn bán lẻ, tính bằng mm
    Thu nhỏ giá: Số lần giá được thu nhỏ giúp hiển thị tốt hơn khi in với khổ giấy nhỏ. Ví dụ giá bán là 1000, giá thu nhỏ là 100 thì giá hiển thị trong mục in sẽ là 10
06. Kho bạc
    Mã thu tiền tự động: Mã thu tiền tự động
    Mã chi tiền tự động: Mã chi tiền tự động
07. Lịch sử
    Tự động đóng sổ kho bạc: Hệ thống tự động khóa sổ kho bạc theo khoảng thời gian định nghĩa bên dưới
    Thời gian chốt sổ kho bạc(ngày): Sau khi chốt sổ, toàn bộ phiếu nhập – xuất sẽ không thể xóa hay sửa chữa
    Tự động đóng sổ kho hàng: Hệ thống tự động khóa sổ kho hàng theo khoảng thời gian định nghĩa bên dưới
    Thời gian chốt sổ kho hàng(tháng): Sau khi chốt sổ, toàn bộ phiếu nhập – xuất sẽ không thể xóa hay sửa chữa
08. Thông tin cửa hàng
    Tên cửa hàng: Tên cửa hàng – phần tên này sẽ hiển thị trong các báo cáo và phiếu bán hàng
    Địa chỉ: Địa chỉ cửa hàng
    Điện thoại: Số điện thoại của hàng
    Email: Địa chỉ hòm thư điện tử của cửa hàng
    WebSite: Địa chỉ trang web của cửa hàng
    Logo: Hình ảnh biểu tượng của cửa hàng
Các tin khác
 • Hướng dẫn in mã vạch bằng máy in Xprinter
 • Hướng dẫn tạo sản phẩm
 • Hướng dẫn nhập sản phẩm từ file excel
 • Hướng dẫn bán hàng
 • Hướng dẫn in mã vạch barcode
 • Hướng dẫn nhập hàng
 • Hướng dẫn quản lý phí giao hàng
 • Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến mại
 • Điểm thưởng cho khách hàng
 • Hướng dẫn phân quyền
 • Chi tiết các chức năng
 • Phím tắt
 • Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu
 • Tối ưu hóa lưới hiển thị
 • Hướng dẫn đổi tên công ty – cửa hàng
 • rifle scope reviews