Xử lý lỗi không kết nối được với server

Bài viết sau hướng dẫn xử lý lỗi không kết nối được tới server tại lần chạy đầu tiên

I. Nguyên nhân

Không kết nối được với cơ sở dữ liệu

II. Khắc phục

 1. Nếu trước đó phần mềm vẫn hoạt động bình thường có thể làm theo các cách sau:
  1. Khởi động lại máy, đăng nhập lại.
  2. Kiểm tra lại thông tin kết nối đến server
 2. Nếu đây là lần đầu tiên chạy sau khi cài đặt:
  1. Khiểm tra lại hệ thống đã cài .Net Framework chưa.
  2. Mở thư mục cài đặt(mặc định: D:\VshopPlus\Bin), click vào thanh địa chỉ
  3. Address bar
  4. Gõ cmd
  5. Tại màn hình command, gõ lệnh Vshopplus.exe i
  6. Bấm Next, Finish như cài đặt bình thường.

IV. Hoàn thành 

Chạy VshopPlus và login vào hệ thống, Người Dùng và Mật Khẩu mặc định là: admin

Các tin khác
 • Cài đặt trên windows 8-windows 10
 • Xử lý lỗi không in được hóa đơn
 • Hướng dẫn kết nối tới máy chủ
 • Hướng dẫn cài trên win 7 64-bit
 • Hướng dẫn cài đặt
 • Yêu cầu phần cứng
 • Hướng dẫn thay đổi tên (Chữ cái) trên ổ cứng của Windows
 • rifle scope reviews