Xử lý lỗi không in được hóa đơn

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sửa lỗi như bên dưới

Lỗi không in được

Nguyên nhân:

 Chưa cài Crystal Report

Cách khắc phục

Mở thư mục cài đặt, thường là: D:\VshopPlus\Bin.

Cái thêm Crystal Report bằng cách chạy các file setup trong thư mục CrystalReports10_5ReportViewer

Sau khi cài xong, chạy lại phần mềm VshopPlus

cài Crystal report

 

 

Các tin khác
  • Cài đặt trên windows 8-windows 10
  • Xử lý lỗi không kết nối được với server
  • Hướng dẫn kết nối tới máy chủ
  • Hướng dẫn cài trên win 7 64-bit
  • Hướng dẫn cài đặt
  • Yêu cầu phần cứng
  • Hướng dẫn thay đổi tên (Chữ cái) trên ổ cứng của Windows
  • rifle scope reviews