Hướng dẫn sử dụng tính năng Khuyến mại

Chức năng này giúp bạn tạo một chiến dịch khuyến mại, giảm giá, tặng sản phẩm trong 1 khoảng thời gian nhất định

Chức năng này được kích hoạt từ mục: BÁN HÀNG=> Khuyến Mại

Giải thích các mục nhập dữ liệu
Thông tin chung(Chứa các thông tin mô tả cho khuyến mại)
    Tên KM: Tên chiến dịch khuyến mại của bạn
    Thời gian: Khoảng thời gian khuyến mại được áp dụng.
    Tự động tăng giá trị khuyến mại: 
        Giả sử
              Điều kiện khuyến mại là “Đơn hàng có tổng tiền >= 5.000
              Được khuyến mại theo số tiền là 1000
              Tổng tiền trong đơn hàng hiện tại là 21.000
        Nếu Tự động tăng giá trị khuyến mại ĐƯỢC chọn:
              Giá trị khuyến mại sẽ là 1.000 * 21.000\5.000 = 4.000
        Nếu Tự động tăng giá trị khuyến mại KHÔNG chọn:
              Giá trị khuyến mại sẽ là 1.000
    Áp dụng cho loại hình bán hàng: Khuyến mại này được áp cho bán buôn hay bán lẻ hoặc cả 2.
 
Điều kiện được hưởng khuyến mại

    Đơn hàng có tổng tiền >=: Khách hàng sẽ được khuyến mại khi có tổng tiền của đơn hàng lớn hơn hoặc bằng giá trị nhập

    Khách hàng có điểm số >=: Khách hàng sẽ được khuyến mại khi có tổng điểm lớn hơn hoặc bằng giá trị nhập.(xem thêm Điểm số khách hàng)
    Khuyến mại cho từng sản phẩm
        Toàn bộ sản phẩm: Khách hàng mua một sản phẩm bất kì trong hệ thống sẽ được hưởng khuyến mại.

          Danh sách bên dưới: Nếu khách hàng mua một trong các sản phẩm ở danh sách bên dưới sẽ được hưởng khuyến mại        

 
Giá trị khuyến mại(Nếu một phiếu mua hàng thỏa mãn một trong các điều kiện được hưởng khuyến mại thì sẽ được khuyến mại như sau)

Trừ tiền(Trừ tiền vào hóa đơn)

        Theo phần trăm: Số tiền được giảm sẽ được tính theo %.
        Theo số tiền: Được khuyến mại số tiền cố định.
        Áp dụng cho thành tiền của từng sản phẩm tại mục Chi tiết mua: Áp dụng cho từng sản phẩm của phiếu bán hàng.
        Áp dụng cho tổng tiền của cả hóa đơn: Trừ tiền cho cả hóa đơn
    Giảm giá(giảm giá bán của từng sản phẩm)
        Theo phần trăm: Giá bản được giảm theo %
        Theo số tiền: Giá bán được giảm theo số tiền thực
    Tặng sản phẩm
        Mua … Sẽ được tặng … Sản phẩm đó: Được tặng chính sản phẩm đang mua(vd: mua 1 tặng 1).
        Được tặng danh sách sản phẩm bên dưới: Được tặng sản phẩm khác(vdL mua 3 sản phẩm A sẽ được tặng 1 sp B)

Ví dụ
 
Ví dụ 1: Tặng ngay 1 sản phẩm B khi mua 2 sản phẩm A từ ngày 1/5/2015 đến ngày 10/5/2015
Ví dụ khuyến mại

 

————————————–
Ví dụ 2: Khách hàng được tặng ngay 1 triệu tiền mặt nếu có điểm số lơn hơn 1000 từ ngày 1/5/2015 đến ngày 10/5/2015

 

————————————–
Ví dụ 3: Tặng ngay sản phẩm B khi mua hàng có giá trị lớn hơn 2 triệu từ ngày 1/5/2015 đến ngày 10/5/2015

 


Chú ý
 
    1. Nếu có nhiều chiến dịch khuyến mại xảy tại cùng một thời điểm, khách hàng sẽ được hưởng gộp của toàn bộ các khuyến mại đó.
Các tin khác
 • Hướng dẫn in mã vạch bằng máy in Xprinter
 • Hướng dẫn tạo sản phẩm
 • Hướng dẫn nhập sản phẩm từ file excel
 • Hướng dẫn bán hàng
 • Hướng dẫn in mã vạch barcode
 • Hướng dẫn nhập hàng
 • Hướng dẫn quản lý phí giao hàng
 • Điểm thưởng cho khách hàng
 • Hướng dẫn phân quyền
 • Chi tiết các chức năng
 • Phím tắt
 • Hướng dẫn gõ tiếng Việt có dấu
 • Tối ưu hóa lưới hiển thị
 • Tùy chọn hệ thống
 • Hướng dẫn đổi tên công ty – cửa hàng
 • rifle scope reviews