Hướng dẫn cập nhật dữ liệu

Do dữ liệu giữa các phiên bản khác nhau, nên khi nâng cấp nên phiên bản mới, định dạng dữ liệu cũng phải được nâng cấp theo. Để nâng cấp lên phiên bản mới, cần thực hiện các bước sau:
1. Nếu bạn đang dùng bản miễn phí phải đăng ký bản quyền trước khi thực hiện các bước tiếp theo
2. Tạo một file backup và gửi vào hòm thư VshopPlus.com@gmail.com
3. Sau khi nhận được mail trả lời, tải file đính kèm về và thực hiện theo các bước từ 1 đến 4 như hình vẽ bên dưới.
Các tin khác
  • Hướng dẫn xóa toàn bộ dữ liệu
  • Hướng dẫn xóa một phần dữ liệu
  • Hướng dẫn Sao lưu – Phục hồi dữ liệu
  • rifle scope reviews