Hướng dẫn kết nối tới máy chủ

1. Đảm bảo các máy có kết nối vật lý với nhau(có thể chia sẻ file qua mạng LAN)

2. Tắt tường lửa tại tất cả các máy, hoặc cài đặt tường lửa, cho phép dữ liệu đi qua cổng 1433.

3. Cài phần mềm VshopPlus tại tất cả các máy.

3. Thiết lập tại máy con(client):
    3.1 Click vào nút mũi tên để mở vùng tùy chọn(1)
    3.2 Chọn: Kết nối tới dữ liệu máy chủ(2)
    3.3 Tên server: localhost\VshopPlus.
    3.4 Chọn tên data(mặc định là SMData) (4).
    3.5 Chọn Đăng nhập sử dụng tài khoản hệ thống(5)

Thông tin đăng nhập mặc định

4. Điền mật khẩu và bấm Đăng nhập
Người Dùng và Mật Khẩu mặc định là: admin
Các tin khác
  • Cài đặt trên windows 8-windows 10
  • Xử lý lỗi không in được hóa đơn
  • Xử lý lỗi không kết nối được với server
  • Hướng dẫn cài trên win 7 64-bit
  • Hướng dẫn cài đặt
  • Yêu cầu phần cứng
  • Hướng dẫn thay đổi tên (Chữ cái) trên ổ cứng của Windows
  • rifle scope reviews